วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ระดับอนุบาล

เด็กๆ ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
เด็กๆ พิมพ์ผลงานจากการออกแบบการ์ด

เด็กๆ เรียนโปรแกรมวาดรูป Paint

 เด็กๆ ออกแบบการ์ดวันแม่


เด็กๆ เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเด็กๆ ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน